OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ONLINE CVIČENÍ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí registrovaný klient se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli online služeb Lenka Bourová, Květnová 2404, 250 01 Brandýs nad Labem, www.pilates-lenka.cz IČ: 06057705, dále jen "poskytovatel"

Poskytování on-line pilates lekcí

Poskytovatel nabízí svým klientům online službu cvičení na webových stránkách www.pilates-lenka.cz přes rezervační systém. Online cvičení umožňuje klientům si zacvičit v pohodlí svého domova a nebo na jakémkoliv jiném místě s připojením k internetu.

Registrace klienta v rezervačním systému na www.pilates-lenka.cz

Ochrana osobních údajů.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje klienta takto:

Klient odešle online objednávku služeb nebo žádost o cvičení pilates e-mailem poskytovateli. Sděluje své osobní údaje a to jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo a zároveň potvrzuje, že souhlasí s jejich zpracováním. Dále souhlasí s obchodními podmínkami a souhlasí s dodatečným zpracováním svých údajů pro zasílání nabídek služeb. Klient následně obdrží informace k zaregistrování se do rezervačního systému, ve kterém jsou uložená předtočená online videa.

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, za účelem zasílaní informací ohledně poskytovaných služeb, za účelem plnění smluvních stran, které vznikly například odesláním objednávky, registrací klienta v rezervačním systému, za účelem plnění ostatních zákonných povinností a dále z důvodů účetních a daňových účelů.

Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému v rezervačním systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit online služby cvičení v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování online služeb cvičení.

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečností opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Registrovaný klient prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zprávou na e-mail adresu pilates.lenka@seznam.cz. Doba zpracování osobních údajů je po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu poskytovateli.

Poskytovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje jak manuálně tak v elektronické formě.

Platební podmínky

Odměna za online služby cvičení je uvedená v sekci Videa pro domácí cvičení, jako cena měsíčního, půlročního nebo ročního členství pro krátká videa. Dále je možné zakoupit předtočená, dlouhá hodinová videa v rámci měsíčního kurzu dle aktuálního ceníku.

Videa je možné uhradit pouze bankovním převodem.

Údaje k převodu pro tuzemské platby:

č. účtu 210 755 9532 / 2700 Unicredit Bank

Údaje k převodu pro platbu ze zahraničí:

CZ81 2700 0000 0021 0755 9532

BIC BACXCZPP

Připsáním platby na účet poskytovatele je sjednáno poskytnutí online služeb cvičení pilates registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu připíše kredit s vybraným časovým omezením a umožní se tak přístup k předtočeným videím.

Po připsání platby na účet poskytovatele obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady vybraného členství.

Užití služeb cvičení pilates online

Povinnosti klienta je uhradit platbu za kurz nebo měsíční/půlroční nebo roční členství dle platného ceníku s tím, že může využívat online předtočená videa k domácímu cvičení v průběhu celého dne v rámci daného období. Klient si tak může přizpůsobit cvičení dle vlastních osobních potřeb jak časových tak místa.

Klientský účet v rezervačním systému

Klient se zaregistruje v rezervačním systému, vytvoří si tak klientský účet u poskytovatele a stane se tak registrovaným klientem.

Online služby cvičení pilates může využívat pouze registrovaný klient.

V případě, že klientský účet bude používat a tedy zneužije jiná osoba než je vlastník-registrovaný klient, poskytovatel má právo tento klientský účet zablokovat, časové členství na tomto účtu bude zneplatněno.

Časové členství v rezervačním systému

Registrovaný klient má právo založit si vybrané časové členství v rezervačním systému na www.pilates-lenka.cz a to uhrazením předem stanové peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.

Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodů nemoci.

Akční nabídky

Poskytovatel si vyhrazuje právo pro vytváření akčních nabídek časové omezených mimo rámec aktuálního platného ceníku.

Odpovědnost za technické problémy během online cvičení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně klienta, které klientovi znemožní shlédnout online předtočené video.

Zvláštní ustanovení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a také není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si klient v rámci online cvičení vlastním přičiněním způsobí. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době odeslání objednávky online služby cvičení pilates.