Ochrana osobních údajů, Obchodní podmínky, Provozní řád 


Lenka Bourová, Květnová 2404, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 06057705, 

www.pilates-lenka.cz dále jen "poskytovatel"

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů odesláním objednávkového formuláře souhlasí klient se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli.

Do kurzu se klient přihlásí přes rezervační systém Zenamu na www.pilates-lenka.cz

Klient odesláním objednávky služeb sděluje poskytovateli své osobní údaje a to jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a zároveň potvrzuje, že souhlasí s jejich zpracováním. Dále souhlasí s obchodními podmínkami a souhlasí s dodatečným zpracováním svých údajů pro zasílání nabídek služeb.

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových služeb, za účelem zasílání poskytovaných služeb, za účelem plnění smluvních stran, které vznikly odesláním objednávky, za účelem plnění ostatních zákonných povinností a dále z důvodů účetních a daňových účelů.

Poskytovatel ručí, že veškeré údaje jsou používaný pouze pro vnitřní potřebu obchodu. Tyto údaje jsou chráněný a jsou nepřístupné třetí straně.

Poskytovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany klienta odvolán dříve.

Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat a to e-mailem: pilates.lenka@seznam.cz .

Obchodní podmínky

Vyplněním osobních údajů a jejich odesláním klient potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý a ve velmi dobrém zdravotním stavu, který mu umožňuje účastnit se kurzů cvičení pilates. V případě, že klient zdravotní problémy má, musí doložit souhlas svého lékaře, že se může cvičení účastnit. Nemá-li toto potvrzení a cvičení se přesto zúčastní, koná tak na vlastní riziko a na vlastní zodpovědnost. Klient odesláním objednávky kurzu také potvrzuje, že je ve velmi dobré kondici a jakýkoliv risk nebo případný úraz na cvičení bere na vlastní zodpovědnost. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Objednání kurzu pilates.

Klient se zaregistruje v rezervačním systému Zenamu na www.pilates-lenka.cz  V rezervačním systému si nejprve zakoupí kredity a až po jejích uhrazení budou na jeho vytvořený účet připsané kredity. Následně si může zarezervovat vybraný kurz.

Platba za kurz

Platba za kurz je možná bankovním převodem a nebo v hotovosti. 

Storno podmínky kurzu

Pokud klient nemůže nastoupit do rezervovaného a zaplaceného kurzu, po předchozí domluvě může za sebe zajistit náhradníka, na kterého se jeho kurzovné převede po odeslání objednávkového formuláře na stránkách www.pilates-lenka.cz . V takovém případě se storno poplatek neúčtuje. Náhradník musí absolvovat objednaný kurz a nemůže se přesouvat do jiného termínu.

Storno kurzu: více jak 3 týdny před začátkem kurzu se vrací 100 % částky, 2 týdny před začátkem kurzu vrací se 50 % z částky, storno v den začátku kurzu nebo v průběhu kurzu se nic nevrací a celá částka propadá.

Pokud klient v průběhu konání kurzu nemůže z různých důvodů dorazit na cvičení, může si lekci v rezervačním sytému omluvit nejpozději 4 h před začátkem lekce. Při pozdním omluvení lekce propadá.

Provozní řád

Lekce pilates se konají na 3 místech v Brandýse nad Labem:

  • Květnová 2404, 250 01, Brandýs nad Labem
  • Brandýský Matýsek, Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem
  • Funatic club, Krajířské nám., 1762, Brandýs nad Labem

Doporučuje se klientům, nenosit na lekce žádné cenné věci ani vetší obnosy peněz. Poskytovatel neručí za cennosti odložené ve skřínkách a mimo ně.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v průběhu roku měnit rozvrh hodin, ceník a místo konání lekce bez udání důvodů.