Ochrana osobních údajů, Obchodní podmínky, Provozní řád 


Lenka Bourová, Květnová 2404, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 06057705, 

www.pilates-lenka.cz dále jen "poskytovatel"

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů odesláním objednávkového formuláře souhlasí klient se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli.

Do kurzu se klient přihlásí přes objednávkový formulář na www.pilates-lenka.cz

Klient odesláním objednávky služeb sděluje poskytovateli své osobní údaje a to jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo a zároveň potvrzuje, že souhlasí s jejich zpracováním. Dále souhlasí s obchodními podmínkami a souhlasí s dodatečným zpracováním svých údajů pro zasílání nabídek služeb.

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových služeb, za účelem zasílání poskytovaných služeb, za účelem plnění smluvních stran, které vznikly odesláním objednávky, za účelem plnění ostatních zákonných povinností a dále z důvodů účetních a daňových účelů.

Poskytovatel ručí, že veškeré údaje jsou používaný pouze pro vnitřní potřebu obchodu. Tyto údaje jsou chráněný a jsou nepřístupné třetí straně.

Poskytovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany klienta odvolán dříve.

Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat a to e-mailem: pilates.lenka@seznam.cz .

Obchodní podmínky

Vyplněním osobních údajů a jejich odesláním klient potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý a ve velmi dobrém zdravotním stavu, který mu umožňuje účastnit se kurzů cvičení pilates. V případě, že klient zdravotní problémy má, musí doložit souhlas svého lékaře, že se může cvičení účastnit. Nemá-li toto potvrzení a cvičení se přesto zúčastní, koná tak na vlastní riziko a na vlastní zodpovědnost. Klient odesláním objednávky kurzu také potvrzuje, že je ve velmi dobré kondici a jakýkoliv risk nebo případný úraz na cvičení bere na vlastní zodpovědnost. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

Objednání kurzu pilates.

Klient odešle objednávkový formulář služeb na www.pilates-lenka.cz a informuje se o možnosti zařazení do požadovaného kurzu. Poskytovatel ho v nejbližším možném čase informuje o dalších podmínkách kurzu, o jeho zařazení do kurzu a o podmínkách zaplacení. Klient je zapsaný do kurzu až po připsání úplaty za kurz na bankovní účet poskytovatele.

Platba za kurz

Platba za kurz je možná pouze bankovním převodem. Po odeslání objednávkového formuláře služeb dostane klient všechny potřebné informace, přesnou částku a číslo účtu od poskytovatele k zaplacení kurzu. Klient bude vyzván finanční částku za kurz uhradit na bankovní účet číslo 2107559532/2700, Unicredit Bank, do zprávy pro příjemce uvede jméno klienta + název kurzu.. Převod peněz trvá zpravidla 1 pracovní den (záleží na bank. ústavu). Pokud chce klient dorazit na kurz ještě v den zaplacení, stačí zaslat naskenovaný platební příkaz o provedené platbě na e-mail pilates.lenka@seznam.cz

Storno podmínky kurzu

Pokud klient nemůže nastoupit do rezervovaného a zaplaceného kurzu, po předchozí domluvě může za sebe zajistit náhradníka, na kterého se jeho kurzovné převede po odeslání objednávkového formuláře na stránkách www.pilates-lenka.cz . V takovém případě se storno poplatek neúčtuje. Náhradník musí absolvovat objednaný kurz a nemůže se přesouvat do jiného termínu.

Storno kurzu: více jak 3 týdny před začátkem kurzu se vrací 100 % částky, 2 týdny před začátkem kurzu vrací se 50 % z částky, storno v den začátku kurzu nebo v průběhu kurzu se nic nevrací a celá částka propadá.

Pokud klient v průběhu konání kurzu nemůže z různých důvodů dorazit na cvičení, může si řádně omluvenou lekci po předchozí domluvě nahradit v jiném kurzu v rámci daného období. Takto si klient může nahradit nejvíce 3 omluvené lekce v daném období. Zmeškané lekce se do následujícího nového kurzu nepřenášejí.

Provozní řád

Lekce pilates se konají na 2 místech v Brandýse nad Labem:

  • Brandýský Matýsek, Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem
  • Funatic club, Krajířské nám., 1762, Brandýs nad Labem

Doporučuje se klientům, nenosit na lekce žádné cenné věci ani vetší obnosy peněz. Poskytovatel neručí za cennosti odložené ve skřínkách a mimo ně.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v průběhu roku měnit rozvrh hodin, ceník a místo konání lekce bez udání důvodů.